For the best web experience, please use IE11+, Chrome, Firefox, or Safari

Även försäkringsbolag behöver en återställningsförsäkring för sitt AD

”Det virtuella labbet i Recovery Manager for Active Directory – Disaster Recovery Edition gör det mycket enklare för oss att testa och förbättra vår katastrofåterställning.”

Johan Lindahl, IT-infrastrukturspecialist, Skandia

Skandia har försett svenska medborgare med pension och hälsoförsäkring i generationer, så företaget förstår vikten av att skydda det som är av störst värde. När det gäller Microsofts IT-ekosystem innebär detta att ha en katastrofåterställningsplan som säkerställer snabb och effektiv återställning av Active Directory – oavsett om det beror på den mänskliga faktorn där någon har råkat ta bort enstaka data från ett användarkonto eller om hela AD-skogen har gått förlorad i en cyberattack eller naturkatastrof.

Upptäck hur Skandia drar nytta av tryggheten med Quest Recovery Manager for Active Directory (RMAD) – Disaster Recovery Edition.  

Read Case Study

Related products

Recovery Manager for Active Directory Disaster Recovery Edition
Recovery Manager for Active Directory Disaster Recovery Edition

Complete AD disaster recovery at the object, directory and OS level across the entire forest

Download Free Trial